Pressenævnet


Nævnet behandler klager over aviser, ugeblade, dagblade, fagblade, distriktsblade samt andre indenlandske periodiske skrifter, der udgives mindst 2 gange om året. Derudover behandles også klager over Danmarks Radio, TV2, TV2's regionale stationer, lokale radio- og tv-stationer, nyhedsbureauer, lydaviser samt visse elektroniske informationssystemer.

Der kan klages over sager, hvor man mener at god presseetik er overtrådt eller man mener at man har ret på genmæle.

Hvem består nævnet af?8 medlemmer:

  1. To medlemmer, der er jurister,
  2. To medlemmer, der har journalister
  3. To medlemmer, der er redaktører
  4. To medlemmer, der repræsenterer offentligheden

Der medvirker 4 medlemmer ved behandling af en klage.

Nævnet er et uafhængig offentligt nævn, der er oprettet i henhold til medieansvarsloven.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Før man kan klage til pressenævnet, skal man have klaget til det pågældende medie.

Klager vedrørende god presseskik skal ingives til nævnet inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor klageren har fået svar fra det medie, der klages over. Klager vedrørende genmæle skal indgives til nævnet inden 12 uger, fra afslaget fra mediet. Såfremt der klages over en informationsdatabase er fristen dog 4 uger.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Andet: Pressenævnet kan IKKE idømme straf, erstatning eller give klageren kompensation. Det kan kun udtale kritik samt pålægge et medie at offentliggøre et genmæle.

Adresse


Se også