Konkurrenceankenævnet


Klagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet.


Hvem består nævnet af?

5 medlemmer

Gebyr: Der er et gebyr på 5.000 kr. afhængig af sagstypen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

Klagefrist: Senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Klagen skal være begrundet.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke indbringes for anden offentlig myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Adresse


Se også