Klagenævnet for Værdipapircentralen


Klagenævnet behandler klager over afgørelser om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder i en værdipapircentral


Klagenævnet behandler ikke krav om erstatning.

Hvem består nævnet af?

  1. Et eller flere medlemmer, som oftest er dommere. Disse er udpeget af økonomi- og erhvervsministeren.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle, der har en retslig interesse, kan indbringe en klage.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan inden 2 uger indbringes for Østre Landsret.

Adresse


Se også