Klagenævnet for Ejendomsformidling


Klagenævnet behandler klager over statsautoriserede ejendomsmæglere og andre mellemmænd, der beskæftiger sig med tilsvarende opgaver.

( Nævnet behandler IKKE klager over advokater, banker, sparekasser og fondsbørsspekulanter).

Hvem består nævnet af? 5 medlemmer

  1. En formand, der oftest opfylder kravene for at være landsdommer

  2. To medlemmer, der repræsenterer Dansk Ejendomsmæglerforening

  3. Et medlem, der repræsentere Grundejernes Landsorganisation

  4. Et medlem, der repræsentere Forbrugerrådet.

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Grundejernes Landsorganisation samt Forbrugerrådet.


Gebyr: Gebyret afhænger af sagens størrelse. Op til 15.000 kr. = 250 kr. - Mellem 15.000 og 25.000 kr. = 400 kr. - Og over 25.000 kr. = 700 kr.
Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage, tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Der er en forældelsesfrist på 5 år.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod virksomheden.

Adresse
Vester Voldgade 91
1552 København V.
Tlf.: 33133231
Fax: 33133237


Se også