Forsvarets disciplinarnævn


Nævnet afgør sager om militær personel, der har fået pålagt et disciplinarmiddel.


Disciplinarmidler er milde sanktioner til militært personale. Disse sanktioner kan eksempelvis være: belæring, fremstilling, tilrettevisning, vagt, arbejde og efterøvelse i fritiden samt overflytning til en anden tjeneste.

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

  1. En formand, der er auditør,
  2. Et medlem, der er talsmand og af samme grad som den, der bliver pålagt midlet
  3. Et medlem, der er foranstående.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen skal ske ved mundtligt eller skriftlig henvendelse til nævnets formand eller den ansvarlige rettergangschef.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan ankes til Forsvarets Ankenævn.

Adresse
  • Oplysning om det nærmeste Disciplinarnævn fås på tjenestestedet.


Se også