Forbrugerklagenævnet


Klagenævnet behandler klager over varer, der går i stykker på grund af mangler eller fejl samt ydelser, der ikke lever op til det, forbrugeren har betalt for.

(Forbrugerklagenævnet kan KUN behandle klager over varer og ydelser, der koster minimum 500 kr. og maksimum 24.000 kr. Dog gælder det, at maksimumprisen for motorkøretøjer ikke må overstige 82.000 kr..)

Hvem består nævnet af? minimum 3 medlemmer:

 1. En formand
 2. Et medlem, der repræsentere forbrugerne
 3. Et medlem, der repræsentere erhvervslivet.

Alle medlemmer er udpeget af erhvervsministeren.

Gebyr: 80 kr. For motorkøretøjer er prisen dog 480 kr..

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Andet: Efterleves Forbruger Klagenævnets afgørelser, vil sekretariatet automatisk indbringe forbrugerens begæring for domstolene.

Adresse
 • Amagerfælledvej 56
  2300 København S.
  Tlf.: 32570100
  Fax: 32960232
  fs@fs.dk
  www.fs.dk


Se også