Forbrugerklagenævnet


Klagenævnet behandler klager over varer, der går i stykker på grund af mangler eller fejl samt ydelser, der ikke lever op til det, forbrugeren har betalt for.

(Forbrugerklagenævnet kan KUN behandle klager over varer og ydelser, der koster minimum 1.100 kr. og maksimum 100.000 kr. Mindstegrænsen er på 720 kr. for tøj og sko.

Hvem består nævnet af? minimum 3 medlemmer:

  1. En formand
  2. Et medlem, der repræsentere forbrugerne
  3. Et medlem, der repræsentere erhvervslivet.

Alle medlemmer er udpeget af erhvervsministeren.

Gebyr: 400 kr. Tilbagebetales, hvis forbrugeren får medhold i klagen

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Andet: Efterleves Forbruger Klagenævnets afgørelser, vil sekretariatet automatisk indbringe forbrugerens begæring for domstolene.

Adresse


Se også