Flygtningenævnet


Nævnet behandler klager over asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instan


Hvem består nævnet af?

  1. En formand, der udpeges af indenrigsministeren

  2. Et antal næstformænd, der bestikkes af Advokatrådet, udenrigsministeren, indenrigsministeren samt Dansk Flygtningehjælp.

  3. En række andre medlemmer, der bestikkes af Advokatrådet, udenrigsministeren, indenrigsministeren samt Dansk Flygtningehjælp.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Klager over sager vedrørende opholdstilladelse, har opsættende virkning.

Adresse
  • Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon
  • +45 6198 3700 |
  • E-mail fln@fln.dk | http://www.fln.dk/


Se også