Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse

Fællesrådet behandler klager over uddannelsessansvarlige skolers varetagelse af deres opgaver i forbindelse med lov om den frie ungdomsuddannelse.

Hvem består nævnet af? 13 medlemmer:

Alle er udpeget af undervisningsministeren fra forskellige skoleorganisationer.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Klagen skal afsendes inden 4 uger. Den skal være skriftlig og begrundet

Hvem kan klage? Elever, der ikke mener, at et uddannelsessted lever op til sine pligter, kan klage

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet.

 

 

Adresse

Kompagnistræde 20A
1208 København K
Tlf.: 33932818
Fax: 33931832
den-fri@fuu.dk

Se også

Klage- og ankeinstanser i Danmark.

Juridiske hjælpemuligheder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter