Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse


Fællesrådet behandler klager over uddannelsessansvarlige skolers varetagelse af deres opgaver i forbindelse med lov om den frie ungdomsuddannelse.


Hvem består nævnet af? 13 medlemmer:

Alle er udpeget af undervisningsministeren fra forskellige skoleorganisationer.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Klagen skal afsendes inden 4 uger. Den skal være skriftlig og begrundet

Hvem kan klage? Elever, der ikke mener, at et uddannelsessted lever op til sine pligter, kan klage

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet.

Adresse
  • Kompagnistræde 20A
    1208 København K
    Tlf.: 33932818
    Fax: 33931832
    den-fri@fuu.dk


Se også