Disciplinarnævnene i henhold til Beredskabsloven


Nævnene behandler klager over afgørelser om idømmelser af disciplinarmidler, dvs. tilrettevisning, belæring, fremstilling, vagt, arbejde i fritiden, fritagelse af fritid samt overflytning til anden tjeneste.


Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være dommer,
  2. Et medlem, der er talsmand for klageren
  3. Et medlem, der er klagerens overordnede.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: 4 uger

Hvem kan klage? Alle, der idømmes et disciplinarmiddel kan påklage afgørelsen til et disciplinarnævn.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Der findes både et Disciplinarnævn øst for Storebælt og et vest for Storebælt En klage vil som regel IKKE have opsættende virkning.

Adresse
  • Oplysning om det nærmeste Disciplinarnævn fås på tjenestestedet.


Se også