Den europæiske Menneskerettighedskommission


Kommissionen behandler klager over danske myndigheder, der har krænket de rettigheder og friheder, der er omfattet af Den europæiske Menneskerettighedskommission og tillægsprotokollerne.


Hvis klagens betingelser ikke er opfyldt eller der ikke er sket nogen klage, kan Kommissionen afvise klagen.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Senest 6 måneder efter at de danske myndigheder har færdigbehandlet sagen, skal klagen være indsendt til Kommissionen. Herefter sender Kommissionen en en klageformular, som man skal anvende, når man efterfølgende indgiver en formel klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Hvem kan klage? Alle, der bliver berørt af klagen, kan klage til Kommissionen. Dog skal sagen være behandlet i Danmark forinden.

Adresse
  • The Secretary European Commission af Human Rights
    Counsil of Europe
    F-67075 Strasbourg Cedex
    France
    Tlf.: 0033 3 88412018


Se også