Center for klageløsning


Centeret træffer ikke bindende afgørelser, men hjælper forbrugere og virksomheder til at løse tvister.

Centeret er upartisk og har til opgave at bistå parterne med at finde en fælles løsning på den opståede tvist. Hvis en af parterne ikke ønsker at deltage i processen, kan centeret ikke tvinge parten. Centeret kan vejlede parterne, foreslå løsninger og afholde møder, hvor parterne hver har mulighed for at give deres forklaring.

Gebyr: Der er et gebyr på 100 kr. som forbrugeren skal betale. Beløbet betales tilbage, hvis centeret afviser at behandle sagen.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Hvis det ikke er muligt at finde en fælles løsning, kan sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet inden 4 uger eller for domstolene.

Adresse

Nævnenes Hus
Toldboden 2,
8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
Telefontid 09.00-15.00
www.naevneneshus.dkSe også