Ankenævnet for Biler


Et netbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksteds/serviceregning over 1.500 kr.


Hvem består nævnet af?

Før nævnet kan behandle en klage, skal du have klaget til bilforhandleren/værkstedet, uden at I har fundet en løsning.

Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen,Dansk Bilbrancherådog AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM (Forenede Danske Motorejere).

Hvem består nævnet af?

Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Gebyr:Gebyret er på 400 kr. Gebyret tilbagebetales til forbrugeren, hvis forbrugeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling.

Klagefrist:Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage?Alle forbrugere kan som privatforbrugere klage.

Hvordan kan man klage? Klagen skal indgives via en klageformular påwww.bilklage.dk

-------------------------------------------

Adresse


Se også