Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til Beredskabsloven


Nævnet behandler klager over afgørelser om idømmelser af disciplinarmidler, dvs. tilrettevisning, belæring, fremstilling, vagt, arbejde i fritiden, fritagelse af fritid samt overflytning til anden tjeneste.


Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

 1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer
 2. Et medlem, der er statsadvokat samt udpeget af justitsministeren
 3. Et medlem, der er advokat samt udpeget af Advokatrådet.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Hvem kan klage? Alle, der idømmes et disciplinarmiddel kan påklage afgørelsen til et disciplinarnævn, hvorfra afgørelsen ankes til ankenævnet

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: En klage vil som regel IKKE have opsættende virkning.

Adresse
 • Indenrigsministeriet
  Christiansborgs Slotsplads 1
  1218 København K.
  Tlf.:339233800

  http://www.oim.dk/


Se også