Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme


Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, forlystelsesparker, vandrehjem, restauranter og andre virksomheder, der erhvervsmæssigt udbyder lignende tjenesteydelser


Tjenesteydelserne må ikke overstige en værdi på 150.000 kr.

Hvem består nævnet af? 5 medlemmer

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være dommer
  2. Et medlem, der udpeges af Forbrugerrådet
  3. Et medlem, der udpeges af HORESTA
  4. Et medlem, der udpeges af Danmarks Turistråd
  5. Et medlem, der udpeges på skift mellem HORESTA, Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem og Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, afhængig af, hvilken virksomhedstype, der indklages

Nævnet er en privat klageinstans dannet af Hotel - Restaurant - og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening samt Forbrugerrådet.

Hvor længe har nævnet eksisteret? Siden 1998.

Gebyr: 170 kr., hvis klagen angår privatpersoner. Får klageren medhold, får klagerentilbagebetalt gebyret af den indklagede virksomhed. Der skal anvendes en særlig klageformular.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle forbrugere, som er utilfredse med tjenesteydelser udbudt af en af ovenstående, kan klage.

Kan afgørelsen ankes? Følges ankenævnets afgørelse, kan klageren enten søge hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan stævne den pågældende virksomhed. Går der 30 dage uden at afgørelsen bliver fulgt, kan klageren få sit krav dækket af HORESTA's garantifond, hvis den indklagede er medlem af denne.

Adresse


Se også