Ankenævnet for Feriehusudlejning


Nævnet behandler klager over leje af ferieboliger i både Danmark og EU.


Hvem består nævnet af?

1. En formand, der er dommer

2. To medlemmer, der er udpeget af Forbrugerrådet Tænk

3. Et medlem, der er udpeget af Ferieudlejernes Brancheforening

4. Et medlem, der er udpeget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Hvem kan klage? Det er kun lejeren, dvs. forbrugeren, som har mulighed for at indbringe en klage til ankenævnet.

Gebyr: Der er et gebyr på 300 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får medhold i klagen.

Klagefrist: Der gælder ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke ankes til andre administrative myndigheder, men den kan indbringes for domstolene.

Andet: Nævnets afgørelser kan tvangsfuldbyrdes i fogedretten.

Adresse
Amagertorv 9, 2.,
1160 København K
Tlf.: 96 30 22 44
E-mail: info@fbnet.dk


https://www.fbnet.dk/fbnet/ankenaevnet-feriehusudlejningSe også