Abortankenævnet


Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd.


Hvem består nævnet af? min 3 medlemmer:

  1. En formand, der er jurist
  2. Et medlem, der er speciallæge i gynækologi
  3. Et medlem, der er speciallæge i psykiatri

Alle medlemmerne er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet for en periode på 4 år

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Den person, som afgørelsen vedrører samt forældremyndighedens indehaver eller værge.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Islands Brygge 67
    2300 København S
  • Tlf.: 72 28 66 00
  • stps@stps.dk


Se også