Abortankenævnet


Abortankenævnet behandler klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd.


Hvem består nævnet af?  min 3  medlemmer:

 1. En formand, der er jurist
 2. Et medlem, der er speciallæge i  gynækologi
 3. Et medlem, der er speciallæge i psykiatri

Alle medlemmerne er udpeget af  Sundheds- og Ældreministeriet for en periode på 4 år

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Den person, som afgørelsen vedrører samt forældremyndighedens indehaver eller værge.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Islands Brygge 67 
  2300 København S

 • Tlf.: 
  72 28 66 00 

  stps@stps.dk                
   


Se også