ATP's Ankenævn


Ankenævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP).


Arbejdsmarkeds Tillægspension behandler sager vedrørende medlemskab, udbetalinger, opkrævninger og bidrag.

Hvem består nævnet af? 5 medlemmer:

 1. 3 medlemmer, indstillet af Højesterets præsident, Sø- og Handelsretten og Arbejdsretten
 2. 1 medlem, der repræsenterer arbejdsgiverne
 3. 1 medlem, der repræsenterer lønmodtagerne

Alle medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren for en 3-årig periode.

Antal sager årligt:Der behandles mellem 20 og 40 sager årligt.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Kan afgørelsen ankes?Nej.

Adresse
 • Beskæftigelsesministeriet

  Ved Stranden 8

  1061København K

  Tlf.: 7220 5000

  bm@bm.dk

  www.bm.dkSe også