873 Ugyldige dispositioner

Hvis et testamente ikke overholder formkravene til testamenter, bliver det ugyldigt, hvis blot en af arvingerne protesterer mod gyldigheden. Du kan på emne nr. 853 læse mere om formkravene til notartestamenter og vidnetestamenter.

Hvis du eksempelvis blot har skrevet på indersiden af en bankbog, at denne bankbog efter din død skal tilfalde dit barnebarn, vil dit ønske ikke blive efterkommet, hvis en af dine arvinger protesterer. Det samme gælder, hvis du fx. sætter små sedler bag på dine malerier med besked om, hvem der skal arve disse malerier. Disse små sedler vil også blive betragtet som formløse testamenter, som kan erklæres ugyldige.

Også indbofordelingslister, hvor du opregner, hvorledes du ønsker hele dit indbo fordelt efter din død, vil kunne tilsidesættes som formløse testamenter, hvis blot en af arvingerne protesterer. Dette gælder også selv om du i et formgyldigt notartestamente har indsat en bestemmelse om, at du forbeholder dig at oprette disse indbofordelingslister, og at du ønsker at disse lister skal have samme gyldighed som dispositionerne i selve testamentet.

Vi vil derfor advare dig mod at bruge denne fremgangsmåde. Ligger det dig meget på sinde at træffe bestemmelser om, hvorledes dit indbo og andet løsøre skal fordeles mellem dine arvinger, bliver du nødt til at indsætte bestemmelserne i selve testamentet - også selv om dette er lidt upraktisk - især hvis du senere ønsker at ændre på bestemmelserne.

Som nævnt flere gange bliver de formløse bestemmelser kun ugyldige, hvis en af dine arvinger protesterer mod bestemmelserne, og hvis du tør føle dig sikker på, at ingen af dine arvinger vil protestere mod indholdet af dine formløse bestemmelser, behøver du ikke oprette testamente.