836 Bedsteforældrelinien

Det er yderst sjældent, at man skal gå helt til bedsteforældrelinien for at finde frem til en persons arvinger.

Arveloven indeholder i § 3 en regel om arv til bedsteforældrelinien, som kort kan gengives således:

Hvis en arvelader ikke efterlader sig ægtefælle, børn eller andre livsarvinger, og heller ikke efterlader sig arvinger efter forældrelinien, dvs. forældre, søskende eller disses livsarvinger, tilfalder arven den afdødes bedsteforældre.

Halvdelen tilfalder bedsteforældrene på fædrene side og halvdelen på mødrene side. Er en af bedsteforældrene død, træder dennes børn, men ikke fjernere livsarvinger i denne sted.

Lever alle fire bedsteforældre, arver de hver 1/4. Er en af disse, fx. farfaren død, tilfalder hans 1/4 farfarens børn, dvs. arveladerens farbrødre og fastre. Har farfaren ingen børn, tilfalder hans 1/4 farmoren eller farmorens børn. Er farmoren også død, og har hun heller ingen overlevende børn, tilfalder hele formuen arveladerens morfar og mormor eller deres børn.

Det kan godt tænkes, at din faster er din eneste arving efter disse lidt indviklede regler.

Reglerne om bedsteforældrelinien er blevet udformet således, at dine fætre og kusiner ikke har arveret efter loven. Hvis du ønsker, at arven skal tilfalde dine fætre eller kusiner, skal du oprette testamente.

Hvis du end ikke har arvinger efter bedsteforældrelinien, tilfalder arven statskassen, medmindre du har sørget for at oprette testamente.

Som et led i denne linies formularservice har vi udformet en formular til et testamente for enlige barnløse, og ønsker du at vide mere herom, kan du gå ind på emne nr. 281.