781 Boligopsparing med præmie

Som et led i skattereformen har folketinget vedtaget, at der med virkning fra d. 1. januar 1994 slet ikke kan oprettes nye konti. De over 400.000 allerede eksisterende konti kan naturligvis godt fortsætte, men statspræmien på 4 % bliver kun tilskrevet for tiden indtil d. 31. december 1993, selv om kontoen senere anvendes efter sit formål.

Med virkning allerede fra d. 1. juli 1993 er reglerne om, at opsparingen som hovedregel ikke kunne hæves de første 3 år blevet ophævet. Du kan nu frit ophæve kontoen og bruge pengene til andre formål, men i så fald mister du naturligvis statspræmien på 4%. Reglerne om, at opsparingen i de første 3 år var beskyttet mod retsforfølgning fra dine kreditorers side er ligeledes blevet ophævet fra d. 1. juli 1993.

Har du inden udgangen af 1993 sat penge ind på en boligopsparing for dine børn, der er fyldt 15 år, skal barnet selv beskattes af renterne, og det betyder ofte, at alle renterne bliver skattefri, nemlig hvis barnet eller den unge ikke udnytter sit personfradrag, som i 1997 er på 21.900 kr. Denne meget fordelagtige regel om, at barnet selv skal beskattes af renterne, gælder også i de kommende år, forudsat at der er tale om indskud foretaget inden d. 31.12.1993.

Du kan kun få den skattefri statspræmie på 4% om året - beregnet frem til d. 31.december 1993, hvis opsparingen anvendes til nogle bestemte boligformål:

Opsparingen kan for det første anvendes til opførelse eller køb af en helårsbolig, til køb af en andelsbolig eller til indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt.

Opsparingen kan desuden bruges til forbedring eller udvidelse af din bestående helårsbolig. Udtrykket forbedring skal forstås som enhver foranstaltning, som forøger selve boligens brugsværdi, og du kan derfor anvende din boligopsparing til istandsættelse og vedligeholdelse af boligen, fx maling og tapetsering. Du kan dog ikke anvende boligopsparingen til køb af møbler eller til enkeltstående fornyelser af de hårde hvidevarer, og du kan heller ikke få anvende opsparingen til opførelse eller vedligeholdelse af en garage eller carport, eller til anlæg af have.

Du kan normalt ikke få statspræmie, hvis opsparingen anvendes til en bolig, som ejes eller lejes af din ægtefælle. Dog kan du få statspræmie, hvis opsparingen anvendes til forbedring eller vedligeholdelse af din ægtefælles ejerbolig, forudsat at boligen er omfattet af formuefællesskabet. Denne undtagelse gælder besynderligt nok ikke andelsboliger og lejeboliger.

Du behøver ikke hæve hele beløbet på een gang. Har du fx en boligopsparing på 30.000 kr, kan du hæve 10.000 til boligformål, og lade resten stå til senere anvendelse. Du får statspræmien på 4% alligevel.

Med virkning fra d. 1. juli 1993 gælder der ikke længere regler om en mindsteopsparing pr. måned eller regler om en mindste opsparingsperiode på 3 år.

Reglen om, at du tidligst kunne få udbetalt kontoens indestående, når der var forløbet tre år efter den første indbetaling, er også blevet ophævet med virkning fra d. 01.07.1993.

Du skal iøvrigt medregne indeståendet på kontoen ved bodeling i anledning af separation eller skilsmisse, hvad enten du hæver kontoen eller ej. Det gælder dog ikke, hvis kontoen tilhører dig som særeje.

Du kan naturligvis godt flytte din boligopsparing til et andet pengeinstitut - fx fordi du der kan opnå en højere rente. Det kan du læse mere om på emne nr. 656.