751 Lejerens opsigelse

Ønsker du at opsige din lejeaftale, skal du gøre det med den frist, der fremgår af din lejekontrakt.

Har du ingen lejekontrakt, eller står der intet om opsigelse i kontrakten, kan du opsige aftalen med lejelovens almindelige frister, der er forskellige for en enkel gruppe af værelser og alle andre boliglejemål:

  1. Hvis du har lejet et værelse, der er en del af din udlejers bolig - enten hans lejlighed eller et en- eller tofamiliehus, han bor i - kan du opsige aftalen med een måneds varsel til den første hverdag i en måned.

  2. I alle andre tilfælde, dvs. hvis du har lejet et klubværelse eller en lejlighed, kan du opsige aftalen med tre måneders varsel til den første hverdag i en måned.

Lejelovens stiller ingen krav til din opsigelse. Men af bevismæssige grunde bør du foretage den skriftligt. Enten i form af et brev med  afleveringsattest, hvor du beholder en kopi, eller ved at få udlejeren til at kvittere for modtagelsen på en enslydende kopi.

Det er vigtigt, at opsigelsen er kommet frem til udlejer inden udløbet af den måned, hvor du afgiver opsigelsen, og at du kan bevise dette. Det er ikke nok, at din opsigelse er afsendt inden månedens udløb. Dette gælder, selv om den eller de sidste dage i måneden er søn- og helligdage.

Skulle du have behov for at flytte, før opsigelsesvarslet udløber, kan du frit gøre det, men du skal som udgangspunkt betale husleje for hele perioden. Flytter du for eksempel midt i opsigelsesperioden, bør du meddele udlejeren det og aflevere nøglerne, for udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje hurtigst muligt. Og hvad udlejeren økonomisk får ind - eller burde få ind - ved en sådan genudlejning, skal komme dig til gode. Eller sagt på anden vis, så skal denne husleje fragå i det, du ellers skulle have betalt i opsigelsesperioden.

Hvis du ønsker at vide mere om 'fraflytning i utide', kan du læse emne nummer 755.

Og hvis du ønsker at vide noget om det flytteopgør, der kan følge efter din fraflytning, samt dit krav på at få et eventuelt depositum tilbage, kan du læse emne nummer 757 og emne nummer 758.