737 Forhøjelser af huslejen

Uanset om du bor på et klubværelse eller i en lejlighed, kan du være næsten et hundrede procent sikker på en ting. Nemlig at din udlejer med tiden vil forlange en højere husleje af dig!

Det er din udlejer da også i sin gode ret til, men kun hvis han opfylder de krav, som leje- og måske boligreguleringsloven stiller til de forskellige former for huslejeforhøjelse.

Din udlejer skal altid bebude en lejeforhøjelse på forhånd, og det skriftlige varsel skal indeholde forskellige oplysninger. Efterlever udlejeren ikke disse regler til varslingen, anses den for at være ugyldig, og derfor behøver du slet ikke betale forhøjelsen!

Eller sagt på anden måde, så behøver du ikke betale noget som helst, hvis du mundtligt eller skriftligt bliver afkrævet en lejeforhøjelse, men uden at du får nogen begrundelse overhovedet. For eksempel hvis udlejeren stikker dig en lap papir, hvor der står: 'Din husleje stiger med 150 kr. pr. måned fra 1. juni'. En sådan forhøjelse er ugyldig - og du kan roligt smide den ud!

Nu er der imidlertid forskel på 'en varslet' og 'en aftalt' lejeforhøjelse. Ønsker du frivilligt at gå med til en højere husleje, kan du udmærket aftale det med din udlejer, uden du modtager en skriftlig begrundelse. Men du vil altid være i din gode ret til at sige 'nej' til en frivillig aftale, og dermed tvinger du din udlejer til at varsle lejeforhøjelsen efter boliglovenes almindelige regler.

Der er især fire situationer, hvor din udlejer kan hæve din husleje. Nemlig:

 1. Ved forøget afsætning til vedligeholdelse.

  Denne type lejeforhøjelse kan din udlejer gennemføre uden videre, idet han blot skal give dig en skriftlig meddelelse om det.

 2. I forbindelse med forbedringer.

  Denne type lejeforhøjelse kan din udlejer kun gennemføre, hvis han opfylder kravene i nogle detaljerede lovregler, og det kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 725.

 3. Når ejendommens forskellige driftsudgifter stiger.

  Denne type lejeforhøjelse skal udlejeren ligeledes foretage efter nogle detaljerede lovregler, og det kan du læse mere om under det næste emne, dvs. emne nummer 738.

 4. Og når du betaler væsentligt mindre end 'det lejedes værdi'.

  Den sidste type lejeforhøjelse kan du udelukkende komme ud for, hvis du bor i en kommune uden boligregulering eller hvis du i en kommune med boligregulering bor i et værelse, der er en del af udlejerens beboelseslejlighed/en- eller tofamilieshus – eller hvis du bor i en ejendom, som den 1.januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder.

  Og disse forhøjelser kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 739 .