625 Før du køber en brugt båd

Selv om du finder en brugt båd, som er i god stand i forhold til prisen, er det langtfra sikkert, at du gør en fornuftig handel ved at købe den.

Brugte både er nemlig et af de områder inden for køberetten, hvor du for alvor risikerer at brænde fingrene økonomisk!

Rent juridisk er der især tre forhold, du bør være opmærksom på, hvis du agter at købe en brugt båd.

 1. For det første bør du være opmærksom på, om sælgeren rent faktisk er ejer af båden eller har ret til at sælge båden for en anden. Køber du båden hos en forhandler, bør du - inden slutsedlen skrives under - undersøge, hvordan tidligere kunder eller andre bedømmer den pågældende forhandler. Jo større og ældre forretningen er, des større er sandsynligheden for, at den uden videre vrøvl opfylder dine rettigheder efter købeloven. Køber du derimod båden hos en privat, bør du forinden kontrollere, om vedkommende navn står på en original slutseddel eller købekontrakt samt se sælgerens originale kvitteringer på, at båden rent faktisk er betalt.

 2. For det andet bør du være opmærksom på, om der er gæld i båden, dvs. ejendomsforbehold, udlæg eller et løsørepantebrev i den. Du vil aldrig kunne gardere dig et hundrede procent mod negative oplevelser hvad angår andre kreditores rettigheder, før alle ejendomsforbehold, pantebreve og udlæg måske på et tidspunkt bliver samlet i en såkaldt 'Bådbog'. Men i modsætning til 'Bilbogen', der blev indført i 1993, så er et lignende system for både kun på det idemæssige plan.

  Køber du båden direkte hos en forhandler, kommer forhandleren til at betale for den eventuelle gæld, der senere måtte dukke op. Men kun hvis forhandleren er i stand til at betale eller er dækket af en særlig kollektiv garanti-ordning hvad angår en sådan gæld i brugte både.Køber du båden hos en privat, kan du ligeledes gå tilbage til vedkommende med en uventet regning fra en kreditor, som senere viser sig at have sikkerhed for et beløb i båden. Men det er mere teori end virkelighed at sende regningen tilbage, for er der 'skjult gæld' i båden, kan du være næsten et hundrede procent sikker på, at sælgeren ikke har noget at betale med. Derfor gør du klogt i - inden købet - at se sælgerens seneste kvittering for betaling af sin bådforsikring, og på baggrund af dette policenummer kan du spørge forsikringsselskabet, om der er noteret en såkaldt panthaverdeklaration hos selskabet. Men selv om det ikke er tilfældet, kan der udmærket være ejendomsforbehold, pant eller udlæg i båden.

  Du vil dog altid og gratis kunne kunne sikre dig lidt bedre. Nemlig ved at slå op i Personbogen på www.tinglysning.dk. Du har brug for at kunne indtaste min. køberens navn og fødselsdato i ”Forespørg” under ”Personer/virksomheder” for at kunne tjekke, om der på sælgeren er tinglyst et pantebrev med sikkerhed i båden eller evt. et udlæg.

  Skulle den pågældende båd veje fem bruttotons eller derover, kan den være registreret i Skibsregistret - og det vil typisk være tilfældet, hvis der er gæld i den. Du bør ligefrem kunne se på båden - eller mere nøjagtigt på hækken af den - om den er registreret, for i så fald skal den være mærket med navn og hjemsted. Du kan altid spørge i Skibsregistret, om en båd er registreret, og om der er anmeldt panthaverrettigheder over den. Du kan spørge på ejerens navn - også kaldet rederen - på bådens navn og på bådens bogstaver, som vil være identiske med bådens eventuelle radiokaldesignal. Skibsregistrets telefoniske oplysning er åben alle hverdage fra 9 til 12 på nummer 39 27 15 15.

  Lader du dit bådkøb finansiere via visse af de låneformidlere, der har specialiseret sig i den slags lån, får du automatisk en såkaldt restgælds-garanti, så du er dækket, hvis der skulle dukke såkaldt 'skjult gæld' op i båden. Betaler du derimod båden på anden vis, og ønsker du at sikre dig så godt som muligt mod, at der ikke er såkaldt 'skjult gæld' i båden, kan du gøre det til en betingelse for handelen, at sælgeren forinden skal stille en et-årig bankgaranti. Er sælgerens privatøkonomi i orden, bør han kunne få sin bank til at garantere for betalingen af ethvert krav op til bådens værdi, hvis der skulle vise sig at være ejendomsforbehold, udlæg eller pantebreve med sikkerhed i båden. Og skulle der være en skjult gæld, vil den sædvanligvis komme op til overfladen i løbet af et år.

 3. For det tredje - og sidste - bør du være opmærksom på, om sælgeren giver særlige løfter, garantier og oplysninger hvad angår båden, fx om skrogets stand og fartøjets mekaniske stand eller særlige egenskaber. Du gør klogt i at få nedskrevet sådanne løfter eller garantier i den bindende salgsaftale, også kaldet slutsedlen, for mundtlige tilsagn vil du ikke efterfølgende kunne bruge til noget. Skulle der senere vise sig at være fejl eller mangler ved den brugte båd, vil du kun kunne komme igennem med din reklamation, såfremt:
 1. Fejlene må anses for usædvanlige i forhold til bådens alder, hidtidige benyttelse og den pris, du har givet for den.

 2. Sælgeren skriftlig har lovet dig noget andet eller givet dig en egentlig garanti mod sådanne fejl.

 3. Eller sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed.

Skulle du føler dig i klemme i en bådhandel, vil vi anbefale dig at få din sag vurderet under et gratis besøg i Advokatvagten. Og det kan du eventuelt læse mere om i emne nummer 162