555 Skattemæssige konsekvenser

Der gælder en lang række særlige beskatningsregler for ægtefæller, og disse er næsten alle knyttet til den betingelse, at du og din ægtefælle er samlevende ved indkomstårets udgang. Det fremgår af kildeskatteloven, at samlivet i skattemæssig henseende anses for ophævet på tidspunktet for separationen eller skilsmissen - også selv om I er flyttet fra hinanden på et tidligere tidspunkt, eller selv om I slet ikke er flyttet fra hinanden endnu.

Hvis I har ophævet samlivet, men hverken er blevet separeret eller skilt, anses samlivet i skattemæssig henseende for ophævet ved udgangen af det indkomstår, hvor samlivsophævelsen fandt sted, og de særlige beskatningsregler for ægtefæller finder derfor anvendelse i det år, hvor samlivsophævelsen fandt sted, medmindre I enten er blevet separeret eller skilt inden nytårsaften.

I bør altid overveje de skattemæssige konsekvenser af separationen eller skilsmissen, og herunder især overveje, om separationen eller skilsmissen skal gennemføres i dette indkomstår eller udskydes til næste år. I har ofte, men ikke altid sammenfaldende interesser på dette punkt, og i disse tilfælde er det normalt ikke svært at blive enige.

I en række tilfælde stiller skattereglerne ægtefæller bedre end ugifte. Det gælder fx. reglerne om automatisk overførsel af uudnyttet personfradrag og reglerne om automatisk overførsel af negativ indkomst til fradrag hos den anden ægtefælle. Du kan læse mere om de særlige skattefordele for samlevende ægtefæller på emne nr. 512.

I de nævnte tilfælde gør du og din ægtefælle ofte klogt i at vente med at gennemføre den officielle separation eller skilsmisse, indtil efter nytår. I kan blot nøjes med at flytte fra hinanden, for skatteretligt vil I alligevel være samlevende indtil klokken 24.00 nytårsaften, selv om I ikke bor sammen. Derved undgår I at løbe ind i en restskat udelukkende som følge af separationen eller skilsmissen. Hvis begge jeres nettoformuer er positive, kommer I til at dele den pågældende restskat - uanset hvem af jer, restskatten pålignes.

Du kan læse mere om de skattemæssige problemer i forbindelse med bodelingen på emne nr. 579.