538 Skal gamle testamenter om særeje ændres ?

Dette spørgsmål kan besvares med et klart og utvetydigt JA!

I forbindelse med vedtagelsen af særejereformen blev der i overgangsreglerne indført en formodningsregel om, at bestemmelser om særeje i testamenter oprettet før d. 01.10.1990 skal forstås som bestemmelser om skilsmissesæreje. Det gælder dog ikke,

hvis andet fremgår af omstændighederne

hvis testator er død inden d. 01.10.1990 eller

hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt.

Denne besynderlige regel medfører, at næsten alle de 75.000 personer, der før d. 01.07.1990 har oprettet et testamente med særejeklausuler, gør klogt i at ændre disse klausuler ved et nyt testamente.

Det gælder for det første, hvis du ønsker, at arven skal blive særeje af den type, som du kendte, da testamentet blev oprettet, dvs. fuldstændigt særeje, således at arven ikke skal deles med dine svigerbørn hverken ved separation, skilsmisse eller død. Det gælder imidlertid også, hvis du ønsker, at arven kun skal være skilsmissesæreje med den begrundelse, at dine arvingers ægtefæller eventuelt kan hensidde i uskiftet bo, hvis de skulle blive længstlevende. Der kan jo altid ske det, at dine arvingers ægtefæller dør før dine arvinger, og i denne situation kan det næppe være dit ønske, at dine arvinger skal dele arven efter dig med deres ægtefællers dødsbo. Lovens formodningsregel medfører imidlertid, at dine arvinger havner i det, som blandt jurister kaldes fælden ved skilsmissesæreje. Denne store fælde er i detaljer gennemgået på emne nr. 532, og vil derfor ikke blive gentaget her.

Vi er overbeviste om, at også du med særejebestemmelsen i dit testamente ønsker, at stille dine arvinger bedst muligt - ikke blot i tilfælde af separation eller skilsmisse, men også i den situation, at dine arvinger bliver længstlevende. Det kan du kun opnå ved at oprette et tillæg til dit testamente, hvor du bestemmer, at arven efter dig skal være enten fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

Hvis du ønsker, at arven skal være kombinationssæreje, kan du bestille en formular til ændring af testamente udelukkende på dette punkt. Formularen har nr. 284, hvis du er eneopretter af det gamle testamente, og nr. 285, hvis du og din ægtefælle eller samlever i fællesskab har oprettet det gamle testamente.