371 Alle har et frikort

Selv om du skulle være 8, 11, 14, eller 17 år, så er du skattemæssigt set en selvstændig person, og det medfører, at du har et såkaldt personfradrag.

Alle unge, som ikke er fyldt 18 år inden udgangen af 2021, må i 2021 have en indtægt på 36.900 kr.  uden de skal betale indkomstskat af pengene. Men i modsætning til tidligere skal de unge betale det såkaldte arbejdsmarkedsbidrag - også kaldet bruttoskat - af alt, hvad de tjener. Bruttoskatten udgør i 2021 8% af dine arbejdsindtægter, fx fra dit job som avisbud eller ekspedient i den lokale kiosk.

I øvrigt har politikerne i Folketinget indført en slags skat på ungdom, for fra det år, hvor du fylder 18 - og årene fremover - må du tjene et noget større beløb, før du skal betale skat. Her stiger dit personfradrag pludselig til 46.700 kr. i 2021.

Eller sagt med andre ord, så straffer det danske skattevæsen dig med en skat på ca 3.600 kr., hvis du som 17-årig er meget ihærdig og tjener fx 46.700 kr., mens hele beløbet vil være fri for indkomstskat fra det år, hvor du fylder 18!

Modtager den ene af dine forældre børnebidrag fra den anden, påvirker det kun størrelsen af dit frikort, hvis bidraget er højere end det såkaldte normalbidrag. Og det kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 374.

Dit frikort gælder dog ikke kun lønindtægter og eventuelt overskydende børnebidrag, men også de renteindtægter, du får, fx på din bankbog. Men der er to typer af renteindtægter, som ikke bliver indtægt hos dig, selv om de juridisk set stammer fra dine penge. Og det kan du eventuelt læse mere om under det næste emne, dvs. emne nummer 372.