361 Hvem kan indgå arbejdsaftalen ?

Indtil du bliver juridisk voksen, dvs. fylder 18 år, kan du udelukkende påtage dig et arbejde - og herunder et bijob - hvis:

1) Dine forældre giver dig lov.

2) Eller dine forældre indgår aftalen på dine vegne.

Skulle du alligevel indgå en arbejdsaftale, uden du har fået dine forældres tilladelse, så har de ret til at ophæve den. Dog skal en sådan ophævelse i videst muligt omfang ske med et rimeligt varsel over for din arbejdsgiver.

Eller lad os sige det med et eksempel, hvor du efter folkeskolen tager arbejde som internt bud i en større virksomhed, men uden du har fået dine forældres tilladelse. Du når at arbejde to til tre dage, før dine forældre bliver opmærksomme på, hvad du går og laver, og de henvender sig nu til din arbejdsgiver for at ophæve aftalen. I den situation bør de lade dig fortsætte arbejdet i måske endnu et par dage. Ikke af hensyn til dig, men af hensyn til din arbejdsgiver, så han får tid til at ansætte en afløser for dig.

At dine forældre kan indgå arbejdsaftaler på dine vegne, fremgår også af andre love, fx loven om erhvervsuddannelser, der har afløst de gammeldags lærlingeforhold. Denne lov siger det på følgende måde:

'For elever, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver til at indgå uddannelsesaftale eller til at indgå aftaler eller foretage andre dispositioner, der indebærer ændringer i den indgåede uddannelsesaftale, eller som vedrører denne aftales ophør'.

Dine forældre kan imidlertid ikke forpligte dig ud over dit 18. år, og skal en arbejdsaftale række længere ud i fremtiden, skal du selv give dit samtykke til det.

Ligeledes kan dine forældre ikke forpligte dig til at arbejde i større omfang end du må efter de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet, eller hvad der er tilladt efter lov om arbejdsmiljø. Og det kan du eventuelt læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nummer 362.