343 Flytte eller flyttes hjemmefra

Indtil du fylder 18 år, har du ingen juridisk indflydelse på din bopæl. Du skal ganske enkelt bo det sted, dine forældre vælger, og du vil kun kunne flytte på værelse eller i lejlighed, såfremt dine forældre giver dig lov.

Hvis begge dine forældre har forældremyndigheden over dig, bestemmer de i fællesskab, hvor du skal bo. Men har kun den ene, fx. din mor, forældremyndigheden, bestemmer den pågældende af dine forældre suverænt, hvor du skal bo.

Skulle du forsøge at flytte hjemmefra, uden du har fået dine forældres tilladelse, kan dine forældre få dig hentet hjem igen med fogedrettens hjælp. Nemlig ved at begære en såkaldt umiddelbar fogedforretning.

Vælger dine forældre imidlertid at lade være med at reagere, hvis du flytter uden deres tilladelse - og måske fordi du føler, I ikke kan sammen - kan du få penge til at klare dig på følgende måde:

  1. Bed socialforvaltningen om at få udbetalt den såkaldte børnefamilieydelse - og eventuelle børnetilskud - direkte til dig.

  2. Bed socialforvaltningen om yderligere råd og økonomisk bistand, for i den omtalte situation har den pligt til at hjælpe dig.

I en del større kommuner findes i øvrigt ungdomsrådgivninger og visse steder overnatningsmuligheder. Og det vil du kunne få yderligere oplysninger om ved at møde op på eller ringe til socialforvaltningen eller et af dens områdekontorer.

Ud over en sådan flytning - hvor dine forældre undlader at tvinge dig hjem igen - indeholder bistandsloven forskellige muligheder for, at du kan få en anden bopæl end den, dine forældre ønsker. Af hensyn til dig - og alle andre børn og unge under 18 år - kan et særligt kommunalt udvalg nemlig skride ind og give dine forældre pålæg om, hvordan de skal behandle dig, samt i værste fald lade dig tvangsfjerne og anbringe et helt andet sted.

Da der er tale om et meget alvorligt indgreb i dine forældres ret til at bestemme, opstiller loven nogle skrappe betingelser, før en tvangsfjernelse kan gennemføres, lige som sagen skal belyses særdeles grundigt. Blandt andet skal det særlige udvalg spørge dig, hvad du mener, men kun hvis du har opnået en vis modenhed. Loven fastsætter ingen aldersgrænse, men efter sædvanlig praksis på dette område, skal du have mulighed for at give din mening til kende, hvis du er cirka 12 år.

I stedet for en egentlig tvangsfjernelse, forsøger det sociale udvalg som oftest at indgå en frivillig aftale med forældrene, så de går med til, at deres barn bor et andet sted, eventuelt i familiepleje, på en kostskole eller et ungdomshjem.

Hvis du mener, at forholdene i dit hjem er utålelige - fx med masser af klø, skænderier og måske daglige drukture - kan du selv bede socialforvaltningen om at blive flyttet. Men du kan også anmode en voksen, som du har tillid til, om at kontakte socialforvaltningen, for alle voksne har pligt til at gøre kommunen opmærksom på tilfælde, hvor de mener, at unge lider overlast.

Skulle du hverken være flyttet efter dit eget ønske eller tvangsflyttet, men derimod smidt ud af dine forældre, inden du er 18 år, kan du læse emne nr. 349 for at finde ud af, hvordan du skal forholde dig.