316 En mands rettigheder, hvis han ikke er registreret som far.

 

I nogle situationer, har en mand, der mener, han er far til en kvindes barn ret til at anlægge faderskabssag for at få afklaret, om han er far til barnet. Reglerne er beskrevet under de følgende overskrifter:

 

Sager, hvor der er registreret en retlig far til barnet

 

Sager, hvor der ikke er registreret en retlig far til barnet

 

Kan en mand anlægge faderskabssag, når barnet er fyldt seks måneder?


 

Sager hvor der er registreret en retlig far til barnet

 

Hvis en mand allerede er registreret som barnets retlige far, enten fordi han var gift med moderen, da hun fødte, eller fordi han har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med moderen, så er det meget svært for en anden mand, der mener, han er barnets biologiske far, at få sagen taget op. Reglerne afhænger af, hvordan den retlige far er blevet registreret som far til barnet.

 

Den mand, der er registreret som retlig far til barnet er gift med moderen, eller har udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med hende.

 

Den mand, der er registreret som retlig far til barnet har udfyldt en anerkendelsesblanket

 

Den mand, der vil have undersøgt, om han er biologisk far til en kvindes barn, har været gift med kvinden

 

Barnet er blevet til ved en strafbar handling


 

Den mand, der er registreret som retlig far til barnet er gift med barnets mor, eller har udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med hende

 

 

Selv om udgangspunktet for reglerne i børneloven er, at en mand har ret til at få prøvet, om han er barnets far, hvis han har haft et seksuelt forhold til barnets mor i den periode, hvor hun blev gravid, så er der den væsentlige undtagelse, at hvis en anden mand allerede er registreret som barnets retlige far, fordi han er gift med barnets mor, eller fordi han har udfyldt en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med barnets mor, så afskæres andre mænd fra at få undersøgt faderskabet.

 

Kun hvis der er sket en fejl, da barnets retlige far blev registreret, kan sagen genoptages. Det er i den forbindelse ikke en fejl i sig selv, at den registrerede far ikke er barnets biologiske far. Den slags fejl, der kan føre til genoptagelse, er f.eks., hvis papirerne vedrørende faderskabet er blevet forbyttet, udfyldt forkert eller lignende.

 

Ellers må manden håbe, at moderen, barnet selv eller den registrerede far ønsker at få sagen undersøgt nærmere. Læs om mulighederne for at barnet, moderen eller den registrerede far, kan få sagen genoptaget under emne 317: Senere ændring af en faderskabsafgørelse.

 

 

Den mand, der er registreret som retlig far til barnet, har udfyldt en anerkendelsesblanket

 

Skulle en anden mand have påtaget sig faderskabet ved en såkaldt anerkendelsesblanket, altså uden at han og moderen har fælles forældremyndighed, så kan den mand, der mener, han er barnets biologiske far stadig henvende sig til statsforvaltningen og bede om at få gennemført en faderskabssag.

 

Ifølge børneloven er det mænd, der har haft ”et seksuelt forhold” til barnets mor, der har ret til at anlægge faderskabssag. Det betyder, at det kan være lidt tvivlsomt, om en mand, der har doneret sæd uden om det etablerede system – det der kaldes privat sæddonation – kan anlægge sag om faderskabet til det barn, som kvinden siden har født.

 

Hvis en mand donerer sæd uden om de etablerede sædbanker og til brug uden medvirken af en læge, kan han dømmes som far til barnet, hvis der rejses en faderskabssag. Det taler for, at han også selv har ret til at anlægge sag for at blive registreret som barnets far, men spørgsmålet er endnu ikke afgjort ved domstole

 

Hvis en mand mener, han er far til et barn, og gerne vil have det afprøvet, skal han henvende sig skriftligt til statsforvaltningen inden barnet bliver seks måneder gammelt.

 

Kun hvis der er sket en fejl, da barnets retlige far blev registreret, kan sagen genoptages efter barnet er blevet seks måneder. Det tæller i den forbindelse ikke som en fejl i sig selv, at den registrerede far ikke er barnets biologiske far. Den slags fejl, der kan føre til genoptagelse, er f.eks. hvis papirerne vedrørende faderskabet er blevet forbyttet, udfyldt forkert eller lignende.

 

Ellers må manden håbe, at moderen, barnet selv eller den registrerede far ønsker at få sagen undersøgt nærmere. Læs om mulighederne for at barnet, moderen eller den registrerede far, kan få sagen genoptaget under emne 317: Senere ændring af en faderskabsafgørelse.

 

 

Den mand, der vil have undersøgt, om han biologisk far til en kvindes barn, har været gift med kvinden

 

En mand, der har været gift med en kvinde, da hun blev gravid, kan anlægge faderskabssag, indtil barnet bliver seks måneder. Det er vigtigt, at ægteskabet bestod, altså at de ikke var separeret eller skilt, da kvinden blev gravid, men det er ligegyldigt, om de boede sammen eller ej.

 

Denne ret har moderens tidligere ægtefælle også, selv om en anden mand i mellemtiden er registreret som barnets retlige far.

 

Henvendelsen skal være skriftlig og fremsættes til Familieretshuset , inden barnet bliver seks måneder.

 

Der er to muligheder for, at en mand, der har været gift med kvinden, da hun blev gravid, kan få faderskabssagen genoptaget efter barnet er blevet seks måneder.

 

Hvis der er sket en fejl, da barnets retlige far blev registreret, kan sagen genoptages efter barnet er blevet seks måneder. Det tæller i den forbindelse ikke som en fejl i sig selv, at den registrerede far ikke er barnets biologiske far. Den slags fejl, der kan føre til genoptagelse, er f.eks. hvis papirerne vedrørende faderskabet er blevet forbyttet, udfyldt forkert eller lignende.

 

Sagsanlæg kan også ske efter barnet er blevet seks måneder, hvis den mand, der har været gift med en kvinde i de sidste ti måneder, inden barnets fødsel ikke er blevet underrettet om, at han kan anlægge faderskabssag. I de tilfælde, vil den tidligere ægtemand kunne lægge sag an så snart han får oplysninger om, at kvinden har fået et barn, som han kan være far til.

 

Ellers må manden håbe, at moderen, barnet selv eller den registrerede far ønsker at få sagen undersøgt nærmere. Læs om mulighederne for at barnet, moderen eller den registrerede far, kan få sagen genoptaget under emne 317: Senere ændring af en faderskabsafgørelse

 

 

Barnet er blevet til ved en strafbar handling

 

Det følger af børnelovens § 10, at en mand ikke kan registreres som far til et barn, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold, og ”afgørende hensyn” taler imod at registrere ham som barnets far.

 

Det vil sige, at hvis graviditeten f.eks. er resultat af en voldtægt, så er barnet blevet til ved et strafbart forhold. Hvis moderen trods voldtægten ønsker manden registreret som barnets far, så vil det tale for at registrere ham som barnets far.

 

Hvis graviditeten er et resultat af et incestforhold, så er barnet også blevet til ved et strafbart forhold. I de tilfælde vil man stort set altid konkludere, at hensynet til barnet taler imod at registrere den biologiske far som barnets retlige far.

 

Generelt kan man sige, at krænkerens interesse – uanset om krænkeren ønsker faderskabet registreret eller netop ikke ønsker det – træder i baggrunden i forhold til barnets – og den krænkedes – interesser. Læs også om dette spørgsmål under emne 318: Faderskab, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold.


Sager, hvor der ikke er registreret en retlig far til barnet

 

En mand, der tror, han er biologisk far til et barn, og gerne vil registreres som barnets retlige far, står stærkest, hvis der ikke er en anden mand inde i billedet.

 

Hvis ingen andre mænd er registreret som barnets far, kan en mand, der har haft et seksuelt forhold til kvinden anmode om at få prøvet, om han er barnets far. Selvom loven taler om, at manden skal have haft et seksuelt forhold til kvinden, gælder det formentlig også for mænd, der har doneret sæd til kvinden uden en læges medvirken og udenom de etablerede sædbanker. Læs mere under emne 319: Sæddonation og rugemødre

 

Hvis en mand vil have prøvet, om han er far til et barn, skal han henvende sig skriftligt til statsforvaltningen inden barnet bliver seks måneder. Manden skulle i forvejen blive indkaldt i sagen, eftersom moderen har pligt til at oplyse, hvem der kan være far til hendes barn, men det sker at kvinderne af forskellige årsager enten holder oplysningerne skjulte eller faktisk ikke kender navnet på den/de mænd, der kan være far til hendes barn.

 


Kan en mand anlægge faderskabssag, når barnet er fyldt seks måneder
?

 

Hvis der er gået mere end seks måneder efter barnets fødsel, kan en mand, der mener, han er far til barnet, få sagen genoptaget, hvis det er sandsynligt, at han kan udpeges som barnets far. Hvis barnet i mellemtiden har fået en mand registreret som sin retlige far, kan sagen ikke uden videre genoptages. Læs mere om de situationer ovenfor under overskriften: Sager, hvor der er registreret en retlig far til barnet. Hvis barnet er over 18, skal det give tilladelse til genoptagelsen.