140 Lidt om Danmarks Familieadvokat

Denne service er oprindeligt udarbejdet i 1992 som et telefonisk juridisk informationssystem, som blev drevet af Fyns Telefon, senere Tele Danmark.

I 1995 blev emnerne omredigeret og indgik som en service på Diatel, som lukkede i foråret 1996.

Emnerne blev i løbet af efteråret 1996 omredigeret på ny og lagt ud på Internettet d. 01.11.1996 som en service under Opasia.

Vi har nu passeret 2.200.000 besøgende, hvilket er langt flere, end vi havde turdet regne med, og det daglige antal besøgende er fortsat stigende og ligger nu på over 1.200. Ca. 50% af de besøgende læser i vore emner og ca. 50% besøger vor brevkassedel. Hver besøgende læser i gennemsnit 8 forskellige emner og brevkassesvar.

advokater.jpg (14321 bytes)

Ansvarlige udgivere af denne service, som udgives i samarbejde med Opasia, er Erik Frodelund og Advokaterne Sankt Knuds Torv, Ryesgade 31, 8000 Århus C., tlf. 86 13 06 00, fax 86 13 15 00.

De 481 emner og over 1.760 brevkassesvar er skrevet af chefredaktør, cand. jur. Erik Frodelund, Århus, og advokat (H), lektor Jørgen U. Grønborg, Århus. Siden oktober 1998 er mange af svarene skrevet af advokater fra Danmarks største advokatkæde Ret & Råd, som vi har indgået en samarbejdsaftale med.

Erik Frodelund er chefredaktør på Århus Stiftstidende. Han har i snart 20 år stået for besvarelsen af utallige spørgsmål til en meget populær juridisk brevkasse. Han har desuden gennem årene udgivet en række bøger, bl.a. Lovreglerne i hverdagen, Papirløst samliv, Mit testamente, Juridisk Kogebog samt 20 kunstnere i Århus.

Jørgen U. Grønborg er advokat med møderet for Højesteret og partner i advokatfirmaet Advokaterne Sankt Knuds Torv i Århus. Han har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1979 og har specialiseret sig i familie- og arveretlige sager. Han har i mere end 25 år undervist i jura på Århus Universitet - de sidste 7 år som ekstern lektor i kursusfaget Familieskifteret. Han har fra juni 1993 til juni 1999 været medlem af Advokatrådets Fagudvalg vedrørende person- familie- og arveret. Han har på eget forlag Themis udgivet bøgerne Familieretssynopsis, Generationsskiftesynopsis, Kompendium om skiftereformen og Boafgiftsloven med kommentarer.

Vi søger på denne service at give dig råd og vejledning vedrørende de juridiske problemer, som opstår i hverdagen.

Vi har generelt undladt at medtage emner vedrørende den såkaldte erhvervsjura - som f. eks. selskabsret - konkursret - markedsføringsret - EU-ret, idet vi udelukkende henvender os til privatpersoner.

Vi har heller ikke medtaget al skatteret, men alene enkelte områder af skatteretten, som f. eks. skat i forbindelse med ægteskabers indgåelse og opløsning, gave- og dødsboafgift og skat for boligejere og skat for lønmodtagere

En service som denne har selvfølgelig sine begrænsninger. Der vil være mange af dine konkrete problemer, som du ikke vil kunne få løst. Vi kan kun give dig nogle mere generelle råd.

Har du konkrete spørgsmål, kan du anvende den juridiske brevkasse. Du skal blot klikke på ' Brevkasse', og derefter kan du skrive dit spørgsmål. Der vil normalt komme svar på dit spørgsmål senest 5 dage efter, - ofte meget hurtigere, men det afhænger lidt af, hvor mange spørgsmål, vi skal besvare.

Vi kan på ingen måde erstatte de øvrige juridiske hjælpemuligheder - så som retshjælpen, advokatvagten eller retshjælp hos advokat. Vi håber imidlertid, at vi kan supplere disse hjælpemuligheder, idet du ved at læse denne linies emner kan få en bedre indsigt i, hvorledes din juridiske retsstilling er på de forskellige områder.

Indholdet af de enkelte emner bliver løbende opdateret i takt med at de regler, som omtales, måtte blive ændret. Du kan på emne nr. 130 læse en oversigt over de seneste ændringer.

Vi vil meget gerne vide, om du mener, at du har fået noget udbytte af at anvende denne service, og om du har forslag til tilføjelser eller ændringer vedr. de enkelte emner. Du kan blot skrive til os via brevkassen.

Da vi fra vort daglige arbejde har erfaring for, at mange aldrig får oprettet forskellige dokumenter - f. eks testamenter, samlivskontrakter, og gældsbreve -, fordi andre af dagligdagens udgifter trænger sig mere på, har vi udbygget denne linie med en særlig formularservice.

Du kan via denne service bestille over 70 forskellige juridiske dokumenter, som enten kan anvendes direkte eller tjene som model for det dokument, som du selv måtte ønske at oprette.

Dokumenterne koster 200 kr., 250 kr. eller 300 kr. incl. moms og forsendelse. Du kan også bestille såkaldte pakker, hvor du får flere dokumenter, som hører sammen. Disse pakker koster 450 kr. incl. moms og forsendelse.

Hver enkelt formular har sit eget nummer, som hver har 3 underemner:

  1. Introduktion, hvor du kan læse mere om dokumentets indhold.

  2. Bestilling, hvor du kan bestille formularen, som herefter fremsendes pr. almindelig post. Du kan endnu ikke down-loade dokumentet direkte, blandt andet fordi mange af dokumenterne kræver særligt genpartspapir. En del af formularerne kan dog overføres som word-filer.

  3. En gennemgang af det pågældende dokument, som først og fremmest henvender sig til dem, som allerede sidder med det pågældende dokument foran sig.

Vi vil også på dette område understrege, at vi selvfølgelig ikke på samme måde som en advokat kan skræddersy det enkelte dokument ud fra netop din helt konkrete situation, men vores mere standardiserede dokumenter vil forhåbentlig kunne være en hjælp for mange.

Hvis du ønsker et skræddersyet dokument eller på nogen måde føler, at du ikke kan overskue formularernes juridiske konsekvenser, anbefaler vi dig at gå til advokat, og så må du naturligvis være indstillet på at betale, hvad det koster.