Har mine to bortadopterede børn arveret efter mig?

Jeg har 2 børn, født i 1964 og 1967, som i 1987 blev bortadopteret til børnenes stedfader.

Har disse børn fortsat arveret efter mig, og kan denne arveret i givet fald minimeres?

 Svar

De bortadopterede børn har ikke arveret efter deres biologiske fader og dennes slægt.

Du kan læse mere om adoptivbørn arveret på emne nr. 834.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg