Fælles bankkonto ved død

Et spørgsmål til brevkassen, der drejer sig om en situation, hvor 2 personer har en fælles bankkonto. Vi forudsætter dernæst, at den ene person dør.

Spørgsmål: Kan længstlevende frit disponere over kontoen, FØR man har været i skifteretten, eller skal man afvente skifterettens afgørelses vedr. arveforhold, inden længstlevende igen kan disponere over kontoens indestående.

Spørgsmålet går såvel på ægtepar som på 2 samlevende personer. 

Svar

Det afhænger af de konkrete vilkår for den fælles bankkonto, om den længstlevende kontohaver kan disponere over kontoen efter den anden kontohaveres død.

Hvis ikke andet er aftalt, burde den længstlevende efter min opfattelse kunne disponere over halvdelen af kontoens indestående pr. dødsdagen. Det har jeg i hvert fald skrevet på emne nr. 815!

Jeg har aldrig set retspraksis om dette spændende problem og efter min umiddelbare erindring er den juridiske teori (Kæstels Bankjura, 4. udgave p. 352 ff.) ikke særlig klar på dette punkt.

Det må være uden betydning, om de fælles kontohavere var gift eller ej.

Da der er usikkerhed, bør man undlade at have fælles konti.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus