Er det korrekt, at min søster og jeg intet arver efter vores afdøde fader?

Vi er to søskende, som for nylig har mistet vores far.

Vi har været i skifteretten, hvor vi fik at vide, at vi ingen krav havde på noget som helst, da boet ville blive opgjort til under 630.000 kr.

Vores far var gift, men vi er børn af første ægteskab. Der var ingen fælles børn, men hun har også børn af tidligere ægteskab.

Vi vil gerne vide, om vi er fuldstændigt i hendes nåde ?

Vi føler jo nok lidt, at vi bliver fuldstændigt trampet ned, da hun ikke har til sinds at give os noget som helst fra vores far.

Svar

Hvis det er korrekt, at den samlede nettoformue er på under 630.000 kr., kan I ikke stille noget op.

Jeres fars nye kone har i så fald ret til at overtage hele boet, og I får absolut ingen arv efter jeres far. Jeres ret til tvangsarv viger får enkens ret til at udtage hele boet efter 630.000 kr.'s-reglen. Du kan læse mere om denne regel på emne nr. 822.

Jeg foreslår, at I beder skifteretten sende jer dokumentation for, at formuen var under 630.000 kr, hvis I er i det mindste i tvivl herom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus