Har banken givet saldokvittering ?

Kan en bank efter 8 år komme og forlange betaling for lån med sikkerhed i et hus, og som af anden grund gik på tvangsauktion, herefter modtages et kontoudtog fra banken med angivelse af at kontoen er saldo Kr. 0,00.

Banken har ikke i de foregående 8 år sendt kontoudtog eller oplyst gæld til skattevæsenet. Dette sker først som nævnt 8 år efter. Er det rigtigt ??? Kan man det ???

M.v.h. E. R.

Jeg spørger for at hjælpe en bekendt

Svar

For at sikre forbrugere mod at blive mødt med krav, som dem du beskriver, er der indført en regel i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 22, hvorefter et penge- eller realkreditinstitut, der har et udækket pantebrev på en tvangsauktion, skriftligt skal oplyse kunden om, hvorvidt instituttet vil gøre kravet gældende mod kunden og i givet fald fremsende en opgørelse over kravets størrelse, og hvor det ikke er muligt en foreløbig opgørelse over kravets størrelse. Kravet skal fremsættes senest 1 år efter afholdelsen af tvangsauktion over ejendommen.

Såfremt pengeinstituttet ikke fremsender de fornødne oplysninger inden 1 års fristens udløb uden undskyldelig grund, vil man med stor sandsynlighed få medhold i, at pengeinstituttet ikke længere kan gøre sit krav gældende.

Jeg synes, du skal skrive til banken, at du mener, at de har fortabt deres krav ved ikke at gøre dette rettidigt gældende. Hvis banken ikke vil høre, kan du indklage den for Det finansielle ankenævn.

 

Med venlig hilsen

Camilla Nowak