Hvornår forældes min kones bankgæld, når der foreligger en dom fra 1990?

Min kone har en gammel bankgæld fra sit tidligere ægteskab. Hovedstolen, en kassekredit var oprindeligt 50.000, er senere forhøjet med 10.000 kr.

I 1990 fik hun en dom i byretten på kr. 80.139 kr , + kr. 4.000 i sagsomkostninger.

Hun har i den mellemliggende tid ikke betalt noget af på gælden og er heller ikke blevet kontaktet af banken, er gælden nu forældet ? og hvis ikke, hvordan står hun så ?

Vi har hørt at der er kommet ny lov vedrørende gæld, er det noget vi er omfattet af ?

Svar:

Der er ganske rigtigt kommet en ny forældelseslov, som trådte i kraft d. 01.01.2008.

Når der foreligger en dom, forældes kravet efter de gamle regler på 20 år, og efter de nye regler på 10 år.

De nye regler om forældelse på 10 år, gælder også for krav fra før d. 01.01.2008, men forældelsen indtræder dog tidligst d. 01.01.2011, medmindre kravet forinden er forældet efter både de gamle og de nye regler.

I dette tilfælde forældes kravet derfor i 2010, da der da er forløbet 20 år fra dommen.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600