Har jeg fortrydelsesret ved møbelkøb for 28.000 kr. på boligmesse?

Hvordan er fortrydelses retten ved møbelkøb på en bolig messe.
Der er ikke betalt noget og varer er ikke udleveret.
Der er underskrevet en købsaftale på messen.
Der er aftalt levering om 8 uger da varen først skal fremstilles.
Aftalen på messen indgåes søndag eftermiddag, aftales opsiges pr. tlf. tirsdag middag og bekræftes med fax tirsdag eftermiddag.
Sælger anerkender modtagelse af fax med en returfax/ brev. Sælger siger aftalen ikke kan opsiges og hans forretnings adresse er på messen, da han har lejet lokalet den eftermiddag.
Kan aftalen ikke opsiges i.h.t. lov om visse forbrugeraftaler kapitel 3 § 5 ?
Det drejer sig om et beløb på ca. 28.000kr.

Svar:

Du har fortrydelsesret inden 14 dage efter den omtalte lovs paragraf § 5 stk. 1, idet "messer" ikke regnes for at være et "fast forretningssted" - heller ikke når der er lejet lokaler.

Send af bevismæssige grunde sælgeren et anbefalet brev, som du beholder en kopi af, og hvor du eventuelt citerer følgende fra noten i Karnovs Lovsamling til forståelse af "faste forretningssted" i den omtalte paragraf:

"Skal forstås i overensstemmelse med næringslovens § 10, stk. 2, hvorefter fast forretningssted er »varige udsalgssteder, fabriks- og værkstedslokaler samt automater«. Omfattet er således tilfælde, hvor mødet finder sted på forbrugerens bopæl eller arbejdsplads, på gader, veje eller pladser, på jernbanestationer eller i restauranter, i uddannelsesinstitutioner eller klublokaler, på offentlige kontorer, i forbindelse med selskabelige sammenkomster, biografforestillinger eller udflugter (»krosalg« mv.),  på købestævner eller udstillinger (messer)".

Med venlig hilsen

Erik Frodelund