Må banken modregne mine feriepenge?

Jeg henvendte mig til FerieKonto, fordi jeg undrede mig over, hvor mine feriepenge var blevet af, da jeg ikke havde modtaget noget feriekort for året. Jeg bor i Sverige og havde fået oplyst at jeg som frameldt det danske folkeregister skulle kunne få mine feriepenge udbetalt.

Så det var med stor undren at jeg modtog beskeden om, at FerieKonto allerede d. 14.09.2001 havde indsat mine feriepenge på min bankkonto. 

Jeg har en gæld til min bank og tænkte med det, samme at nu var pengene blevet modregnet i gælden.

Herefter kontaktede jeg banken, der - ganske som forventet - havde modregnet mine feriepenge i min gæld.

Burde banken ikke ved FerieKonto´s indsættelse af feriepengene have sendt dem retur til FerieKonto, med besked om at mit engagement med banken var ophørt?

Har jeg ikke haft krav på dokumentation om transaktionen?

Har banken juridisk ret til at modregne mine feriepenge?

Har jeg nogen mulighed for at få mine feriepenge???

Svar:

Jeg mener, at jeg klart kan give dig svaret: Nej, banken må ikke modregne i feriepenge.

Dette følger af det almindelige retsprincip om at modregning kan være udelukket grundet hovedkravets (feriepengenes) beskaffenhed. Formålet med feriepenge er at afholde ferie - det fremgår udtrykkeligt af ferieloven - så banken forbryder sig mod formålet og hovedkravets beskaffenhed ved at modregne.

Hvis banken ikke vil høre, kan du indklage banken for Det finansielle ankenævn.

Med venlig hilsen

Lars Sandager-Jørgensen

RET&RÅD, Hillerød