Jeg er blevet stævnet for anpartsgæld?

Jeg har først lige opdaget, at I eksisterer, og det glæder mig meget, da jeg har brug for et råd i en sag om anparter.

Jeg var i 1988 så letsindig at købe anparter i en ejendom i København. Der gik naturligvis ikke mange år før hele projektet var ved at falde til jorden og man forlangte flere ydelser, til sidst kunne jeg ikke være med mere og jeg forsøgte at sælge anparterne, men ingen ville købe.

Ejendommen blev belånt med dyre udenlandslån til langt over vurderingen.

Nu er min situation at jeg har modtaget en stævning og skal give møde i retten.

Hvordan skal jeg forholde mig. Skal jeg møde? Skal jeg prøve at indgå et forlig?

Hvad sker der, hvis det bliver en fogedsag?

Jeg er gift og huset står i min mands navn, kan fogden tage huset?

Jeg er meget i vildrede, så jeg håber I kan rådgive mig.

SVAR:

Hvis du ikke har indsigelser mod påstanden i stævningen, herunder rentepåstanden, er der ingen grund til at møde op. Du bliver da blot dømt som udebleven i henhold til påstanden. det kan du læse mere om på emne nr. 184.

Du vil derefter blive sendt i fogedretten, hvor din kreditor kan gøre udlæg i alt, hvad du ejer. Der findes dog en række aktiver, som der ikke kan gøres udlæg i. Det kan du læse om emne nr. 643.

Der kan ikke gøres udlæg i det, som tilhører din mand. Det kan du læse mere om på emne nr. 525 og 526.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg