Kun få må bo i fritidshuset hele året


- Hvad er straffen for at bo i et fritidshus hele året?

- Må en efterlønner flytte permanent adresse til sit fritidshus?

- Kan man sælge sommerhuset til sine børn og blive boende i det året rundt?


  Interessen for sommerhuse stiger markant i maj hvert år, og det afføder en række spørgsmål – ud over køb og finansiering – som kan samles i tre grupper. Nemlig om:

  1. Ulovlig helårsbeboelse.

  2. Lovlig helårsbeboelse

Det har i mange år har været forbudt at bo i et sommerhus i perioden fra 1. november til 1. marts, dog ”bortset fra kortvarige ferieophold m.v.”.

Hvis du ikke har fået en dispensation og gerne vil bo hele året i dit sommerhus, så skal du være pensionist og have ejet sommerhuset i 1 årDet fremgår af planlovens § 41, der bestemmer følgende:

”En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år”. 

”Ved pensionist forstås en person, der opebærer folkepension, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension”.

”En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved fraflytning bortfalder denne ret”.

”Dør pensionisten uden at efterlade sig en ægtefælle eller samlever, har en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse”.

Når du har ejet sommerhuset i et år og modtager social pension, kan du uden videre flytte ind i dit fritidshus og bo der hele året, dvs. have sommerhuset som din adresse på folkeregistret. Og skulle du have lyst, er du i din gode ret til at opretholde din hidtidige bolig ved siden af, blot du benytter den ind imellem.


© Jørgen U. Grønborg & Erik Frodelund