Forbrugere får to slags garantier


- Kan forretningen afvise at reparere en computer, der går
i stykker et år og en dag efter, at jeg købte den?

- Skal butikken låne mig et andet fjernsyn, når jeg
skal vente fire uger på at få mit apparat repareret?

- Er det rigtigt, at garantien ikke gælder, hvis importøren går konkurs?


  Når du køber varer hos en erhvervsdrivende, fx i en forretning, sørger købeloven automatisk for, at du får nogle rettigheder, såfremt der viser sig at være fejl og mangler ved de varer, du har købt. Du får en frist på to år, hvor du kan forlange, at den erhvervsdrivende gratis skal sørge for at få repareret eventuelle fejl og mangler ved varen.

Selv om de fleste af os opfatter den to-årige frist som en ”garanti”, så er det ikke rigtigt. Dette ord må erhvervsdrivende kun benytte, hvis de giver dig en væsentlig bedre beskyttelse end den, der automatisk følger med varen efter købelovens regler, fx hvis sælgeren giver ”seks års garanti mod rustgennemtæring” på en ny bil.

Eller sagt på anden og mere folkelig vis, så får du som forbruger følgende, når du køber varer i butikker og hos andre erhvervsdrivende:

  1. En slags automatisk garanti i form af en reklamationsfrist på to år.

  2. En egentlig garanti, men kun hvis du modtager et garantibevis, der stiller dig væsentlig bedre end den toårige reklamationsfrist.

Som forbruger skal du blot gemme kvitteringen, købekontrakten eller kassebonen for at kunne benytte den toårige reklamationsfrist. Du skal kunne bevise, hvornår du købte varen, og hvad du har betalt for den.

Viser der sig at være fejl og mangler ved varen inden for de to år, skal du straks, når du opdager fejlene, anmode butikken om at få varen repareret, og denne reparation skal foretages uden udgifter for dig.

Nægter butikken at lade varen reparere – eller eventuelt at bytte den med en anden ny vare af samme slags – gør du klogt i at sende butikken et brev med afleveringsattest, som du (af bevismæssige grunde) beholder en kopi af. Nemlig et brev, hvor du henviser til det mundtlige afslag, og hvor du fremsætter dit krav om gratis reparation endnu en gang. Desuden bør du anmode om et skriftligt svar inden for otte dage.

Fastholder butikken, at du ikke kan få varen repareret, fx fordi importøren er krakket, står du med et godt grundlag for at gå videre med sagen, fx til et klagenævn. Butikken har ganske enkelt pligt til at udbedre fejl og mangler, og det uanset, hvad der måtte være sket med grossisten, importøren eller andre, der har solgt varen til butikken.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at mangler ved en vare kan være andet og mere end dét, der umiddelbart forstås ved ordet. Falder sålen af en nyere sko, eller kommer der intet  billede på tv-skærmen, så er der oplagt tale om mangler. Men efter købeloven vil det også kunne være ”en mangel”, hvis du har fået forkerte eller vildledende oplysninger, da du købte varen, eller hvis du har fået en dårligere vare end den, sælgeren stillede dig i udsigt. De to sidstnævnte kategorier af mangler kan bare være vanskelige at bevise, medmindre du har fået oplysningerne eller løfterne skriftligt.

Når en vare bliver repareret gratis under den toårige reklamationsfrist, gælder der automatisk en ny toårig frist på de komponenter, der er udskiftet. Derfor kan det være mange penge værd at få udleveret en kopi af den seddel fra værkstedet, hvor der står helt nøjagtigt, hvad der er udskiftet.

Lad os eksempelvis sige, at du har købt en computer, hvor der 18 måneder senere viser sig fejl ved grafikkortet, som udskiftes gratis. Her udløber din reklamationsret på fejl og mangler ved computeren seks måneder senere, men med én undtagelse. Nemlig grafikkortet, som du gratis kan få udskiftet, hvis den samme fejl fx viser sig igen, inden der er gået to år, fra det blev udskiftet.

Skønner forretningen, at det økonomisk ikke kan betale sig at reparere varen, kan den tilbyde dig en anden og ny vare i stedet. Men det skal vel at mærke være nøjagtig samme vare. Ellers kan du takke nej og forlange at få det beløb, som du oprindeligt betalte for varen, tilbage igen.

Har du fx købt en grøn telefon, der går i stykker, behøver du ikke at affinde dig med, at forretningen vil give dig en tilsvarende, men med rød farve. Kan butikken ikke levere en grøn, har du krav på at få pengene retur.

Den toårige reklamationsfrist gælder såvel ved køb af nye som brugte varer, men kun når du handler i butikker og hos andre erhvervsdrivende. Til gengæld skal fejl og mangler ved en brugt genstand bedømmes efter en anden skala end fejl og mangler ved en ny genstand. Her bliver udgangspunktet, hvad køberen med rimelighed kan forvente af den brugte genstand på baggrund af varens alder og den pris, der er betalt for den.

Får du som køber en egentlig garanti, skal den stille dig væsentlig bedre end den omtalte toårige reklamationsret, fx at sælgeren gratis vil udbedre alle fejl og mangler i tre år. En garanti bør altid være skriftlig, og der bør stå, hvad den omfatter, hvor længe den varer og hvem, der giver garantien, fx om det er forretningen, importøren eller grossisten. Du gør klogt i at gemme garantibeviset sammen med kvitteringen eller kassebonen.

Kravene til en garanti fremgår af markedsføringslovens § 4, der bestemmer følgende:

”Over for forbrugere må erklæring om ydelse af garanti eller lignende kun anvendes, såfremt erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren har efter lovgivningen”.

”Ydes der garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig måde informere forbrugeren om dens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende. Endvidere skal den erhvervsdrivende på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Efter anmodning skal den erhvervsdrivende udlevere garantien skriftligt. Skriftlige garantier skal være affattet på dansk.”