195 Ordliste over juridiske fagudtryk

z


zoneinddeling landets inddeling i byzone, landzone og sommerhusområder.
zug um zug Ydelse mod ydelse

zugewinngemeinschaft

Tysk formueordning mellem ægtefæller. Den formue, som ægtefællerne ejer ved indgåelsen af ægteskabet, forbliver særeje. Den formueforøgelse (Zugewinn), som en ægtefælle opnår i løbet af ægteskabet, skal derimod deles med den anden ægtefælle ved ægteskabets ophør (Zugewinnausgleich).