195 Ordliste over juridiske fagudtryk

j


jura retsvidenskab
jura novit curia retten kender retsreglernes indhold

juridisk person

en enhed, som har selvstændig retsevne på samme måde som fysiske personer, f. eks. et aktie- eller anpartsselskab, en forening, en stiftelse eller en fond.
jurist person, der har bestået juridisk embedseksamen, dvs. cand. jur.
justificationssag sag til efterprøvelse af lovligheden af en arrest eller et fogedforbud
jus accrescendi tilvækstret, dvs. en ret for en testamentsarving at få sin arvelod forøget som følge af, at en lod er blevet ledig, f. eks. fordi en anden arving er død før arveladeren
jus tollendi sine læsione prioris status ret til at bortfjerne installerede genstande, hvis dette kan ske uden beskadigelse af den øvrige del af bygningen

04-12-2020

Hit Counter