195 Ordliste over juridiske fagudtryk

æ

ægtebørn børn af forældre, som på avlingstiden var eller senere er blevet gift med hinanden, jf. børnelovens § 1 og 4.

ægtefælleudlæg

en særlig skifteform, hvor afdødes ejendele overtages af den efterlevende ægtefælle uden et egentligt skifte

ægtepagt

aftale mellem ægtefæller om formueordningen i ægteskabet eller om indbydes gaveoverdragelse. Skal tinglyses i personbogen for at være gyldig.

ægteskab

en retlig forbindelse mellem en mand og en kvinde, som lovgivningen tillægger en række retsvirkninger

æquitas rimelighed

 

29-09-2013