195 Ordliste over juridiske fagudtryk

å


åben adoption adoption, hvor de biologiske forældre får at vide, hvem adoptanterne er.
åbningsbalance opgørelse over et dødsbos aktiver og passiver pr. dødsdagen
åbningsstatus opgørelse over et dødsbos aktiver og passiver pr. dødsdagen
åger udnyttelse af en andens nød, letsind, uerfarenhed til at betinge sig selv fordele.

årlige omkostninger i procent

den omkostningssats, der på årsbasis giver samme nutidsværdi af de samlede nuværende eller fremtidige forpligtelser (lånebeløb, tilbagebetaling og kreditomkostninger), der følger af aftalen mellem kreditgiveren og forbrugeren, jf. kreditaftalelovens § 16. En fysisk eller juridisk person må ikke indgå en kreditaftale med en forbruger, hvis de årlige omkostninger i procent overstiger 35 pct. 
årsagsforbindelse en skadevolder er kun ansvarlig for skader, der er en følge af den skadevoldende handling
årsrapport fællesbetegnelse for årsregnskab, eventuelt koncernregnskab, ledelsesberetning, ledelsespåtegning samt eventuelt supplerende beretninger.