Eksempel på en typisk samværsafgørelse

 

“FADERENS EKSEMPLAR

A F G Ø R E L S E

 

O M

 

S A M V Æ R S R E T

 

J.nr. xxxxxx

Faderens navn, cpr. nr. xxxxxx-xxxx

 

har ret til samvær med

 

Navn cpr.nr.xxxxxx-xxxx

 

i følgende omfang:

 

1.      Weekendsamvær i ulige uger fra fredag kl. 16.00 til søndag kl. 17.30.

2.      I påsken fra onsdag før Skærtorsdag kl. 17.30 til Langfredag kl. 17.30 i de år, hvor der ikke er weekendsamvær i påsken, men i de år hvor der er weekendsamvær i påsken forlænges dette til 2. påskedag kl. 17.30.

3.      Julen i lige år fra den 24.12. kl. 8.30 til den 25.12 kl. 17.30.

4.      Nytår i ulige år fra den 31.12 kl. 8.30 til 1.01 kl. 17.30.

5.      2 uger i sommerferien fra en fredag kl. 17.30 til søndagen 16 dage senere kl. 17.30 efter nærmere aftale. Parterne skiftes til at vælge, hvornår sommerferien skal placeres. Faderen vælger først i ulige år, første gang i 2009. Feriens placering skal være meddelt den anden part senest 1. marts. Overskrides fristen, overgår retten til at vælge først automatisk til den anden forælder.

6.      I skolens vinterferie hvert år fra fredag kl. 17.30 til søndagen 9 dage senere kl. 17.30.

7.      Faderen sørger for transporten af barnet ved samværets begyndelse, og moderen sørger for transporten af barnet ved samværets afslutning. Faderen afholder udgifterne til transporten af barnet og eventuel ledsager i forbindelse med samværets begyndelse, og moderen afholder udgifterne til transporten af barnet og eventuel ledsager i forbindelse med samværets afslutning.

8.      Når barnet påbegynder skolegang er parterne enige om at faderen henter barnet i SFO om fredagen kl. 16.00. Det findes at være en naturlig forudsætning, at dette tøj (barnet medbringer tilstrækkeligt tøj m.v. til samvær afhængig af samværets længde) af moderen bliver bragt derhen, hvor barnet bliver afhentet.

9.      Faderen må respektere at miste weekendsamvær i forbindelse med moderens ferier, herunder i efterårsferien hvert år.

 

10. Moderen kan kræve barnet tilbagegivet ved fogedrettens bistand efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, hvis faderen ikke tilbagegiver barnet efter afslutningen af en samværsperiode.

 

11. Faderen kan kræve barnet udleveret til samvær ved fogedrettens bistand efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3, hvis moderen ikke udleverer barnet til samvær.