944 Arbejdsmarkedsbidrag

Alle erhvervsaktive skal som hovedregel betale arbejdsmarkedsbidrag på 8%.

Du skal svare AM-bidrag - også kaldet bruttoskat - af din personlige indkomst før fradrag. Der skal også svares AM-bidrag af fri bil og fri telefon samt fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Der skal ikke betale AM-bidrag af følgende indtægter:

Folkepensioner
Førtidspension
Tjenestemandspension
Ydelser fra pensionsforsikringer og ratepensioner
Arbejdsløshedsdagpenge
Sygedagpenge
Orlovsydelse
Efterløn
Kontanthjælp
Stipendier fra SU
Underholdsbidrag.
Rente og udbytter