942-3 Aktieindkomst

Begrebet aktieindkomst blev indført i 1993. Aktieindkomst skal ikke lægges sammen med din øvrige skattepligtige indkomst.

I 2021 udgør beskatningen af aktieindkomst på op til  56.500 kr. kun 28%. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%.. Er du gift, har I hver for sig de nævnte bundfradrag., og det ikke udnyttede bundfradrag kan overføres mellem ægtefæller, der er skatteretligt samlevende ved indkomstårets udløb, således at aktieindkomst på op til 113.000 kr. i alt kun bliver beskattet med 28%. Dette gælder dog kun, hvis I har været samlevende i hele indkomståret

Følgende indtægter beskattes som aktieindkomst:
 

  1. Aktieudbytte.

    Aktieudbytte beskattes som aktieindkomst. Dette gælder, hvad enten der er tale om børsnoterede eller unoterede aktier eller anparter, og uanset ejertidens længde.

  2. Avance ved aktiesalg.

    Avancen beskattes som aktieindkomst. I 2021 udgør beskatningen af aktieindkomst på op til  56.500 kr. kun 27%. Aktieindkomst derudover beskattes med 42%..

    Hvis du er gift og har været samlevende med din ægtefælle i hele indkomståret, har i 2 bundfradrag for det pågældende indkomstår.

    Aktier i kapital- og ratepensionsdepoter skal ikke medregnes i beholdningen af børsnoterede aktier.