862 Arveafkald med eller uden vederlag
 

Arveafkald kan ifølge arveloven gives med eller uden vederlag.

Reglerne om fremgangsmåden er de samme for begge typer arveafkald. Disse regler kan du læse mere om på emne nr. 863.

Er dit arveafkald begrundet i et ønske om, at arven skal gå direkte til dine børn, fx. fordi du selv er insolvent, eller fordi du ikke har økonomisk behov for arven, er arveafkaldet uden vederlag.

Giver du derimod arveafkald mod at få din arv udbetalt nu, er der tale om arveafkald mod vederlag. Det afhænger helt af den konkrete situation, hvor meget du skal have udbetalt som led i et arveafkald.

Er arvelader død, vil vederlaget normalt svare nogenlunde til, hvad du alligevel skulle arve i dødsboet. Ved et sådant arveafkald bliver du ikke impliceret i selve skiftet, men du skal naturligvis sikre dig, at du forinden arveafkaldet har fået en fyldestgørende redegørelse vedrørende boets formue, og du gør klogt i at lade en advokat bistå dig, inden du giver et sådant arveafkald, hvis du er blot det mindste i tvivl.

Afkald på falden arv mod vederlag er ofte en god løsning, hvis du fx. er et særbarn, som bliver bedt om at give samtykke til, at din afdøde fars nye hustru kan sidde i uskiftet bo med fællesbørnene i din fars nye ægteskab. Du kan have mange gode grunde til at nægte at give et sådant samtykke, og det er da langt det mest praktiske, at du giver arveafkald mod at få din beregnede arv udbetalt kontant. Når dette er sket, kan din fars nye hustru sidde i uskiftet bo med fællesbørnene. Der skal betales boafgift af det vederlag du får for arveafkaldet. Boafgiften er på 15% og du får ikke andel i bundfradraget på 312.500 (2022).

Du kan også give afkald på ventende arv mod vederlag. I disse tilfælde er det langt mere vanskeligt at finde ud af, hvad vederlaget skal være, da du jo ikke ved, hvornår arven falder, og hvor meget arven til sin tid vil være. Også i disse situationer gør du klogt i at lade en advokat bistå dig ved eventuelle forhandlinger om vederlagets størrelse. Jeg vil i den forbindelse gøre dig opmærksom på, at det er ret vanskeligt senere at få tilsidesat et arveafkald mod vederlag, blot fordi du senere fortryder eller føler, at dine forudsætninger er bristede.

Du skal normalt betale gaveafgift af det vederlag, du får udbetalt i forbindelse med afkald på ventende arv på samme måde som du skal betale gaveafgift af arveforskud. Når du modtager et beløb som arveforskud, giver du i realiteten afkald på en arv svarende til arveforskuddet, men du har stadig ret til eventuel yderligere arv. Ved afkald på ventende arv mod vederlag giver du afkald på denne eventuelle resterende arv.

Du kan læse mere om arveforskud på emne nr. 864.