847 Pligt til at skifte 

 Du har pligt til at skifte det uskiftede bo i to vidt forskellige situationer, nemlig hvis du ønsker at indgå nyt ægteskab, eller hvis du har misbrugt din rådighed over det uskiftede bo og derved væsentligt har formindsket dette eller fremkaldt fare for en sådan formindskelse. Denne sidste situation kan du læse mere om på emne nr. 844 og dette emne handler derfor om det første tilfælde, nemlig pligten til at skifte, før indgåelse af nyt ægteskab.

Der er ikke noget til hinder for, at den der sidder i uskiftet bo, etablerer et såkaldt papirløst samliv. Reglen om at der er pligt til at skifte det uskiftede bo, før indgåelsen af nyt ægteskab, fører ofte til, at længstlevende vælger at lade et nyt forhold forblive papirløst. Han eller hun har simpelthen ikke råd til at skifte med børnene, da et skifte normalt vil betyde, at børnene tilsammen skal have udbetalt 1/3 af det uskiftede bo, hvis førstafdøde er død før d. 01.01.2008, og ellers 1/4 af det uskiftede bo..

Hvis samtlige arvinger efter den afdøde giver afkald på skifte, kan længstlevende indgå nyt ægteskab, uden at skifte det uskiftede bo. Skifteafkaldet kan gives på en særlig blanket, som kan rekvireres hos vielsesmyndighederne. Skifteafkaldet betyder fra d. 01.01.2008, at førstafdødes livsarvinger automatisk giver afkald på arv efter førstafdøde.

I så fald får længstlevende på skiftet hele det uskiftede bo, og længstlevende skal ikke betale nogen form for boafgift. Til gengæld har førstafdødes livsarvinger forringet deres retsstilling betydeligt, idet de for stedse har mistet arveretten efter førstafdøde og desuden mistet den beskyttelse, som er indbygget i reglerne om uskiftet bo.


29-09-20