841 Hvem kan sidde i uskiftet bo ?

Arveloven indeholder en række betingelser, som skal være opfyldt, for at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.
 

  1. For det første kan længstlevende kun sidde i uskiftet bo med førstafdødes fælleseje eller skilsmissesæreje, som pr. definition bliver fælleseje ved død. Havde den førstafdøde udelukkende fuldstændigt særeje, skal dette skiftes. Hvis førstafdøde både havde fuldstændigt særeje for en del af formuen og i øvrigt fælleseje eller skilsmissesæreje, skal det fuldstændige særeje skiftes, og længstlevende kan da evt. sidde i uskiftet bo med resten.

    Længstlevende kan godt sidde i uskiftet bo, selv om længstlevendes egen formue er fuldstændigt særeje. Denne formue indgår da ikke i det uskiftede bo.

  2. For det andet har længstlevende kun ret til at sidde i uskiftet bo med de fælles livsarvinger. Disse skal slet ikke spørges - endsige give tilladelse til uskiftet bo. Havde den afdøde derimod særbørn, kan længstlevende kun sidde i uskiftet bo med samtykke fra særbørnene. Et sådant samtykke, som også kan gives på forhånd, kan i mange tilfælde være vanskeligt at opnå. Hvis der både er særbørn og fællesbørn, kan den længstlevende eventuelt skifte med særbørnene og derefter sidde i uskiftet bo med fællesbørnene.

    Meget ofte løses problemerne ved at førstafdødes særbørn giver arveafkald mod et vederlag svarende til deres beregnede arvelod. Det kan du læse mere om på emne nr. 862.

    Hvis førstafdøde har oprettet et testamente, hvorefter den længstlevende ægtefælle skal arve mest muligt, bliver det beløb, som den længstlevende skal udrede til særbarnet eller særbørnene, reduceret til en fjerdel. En sådan bestemmelse er indeholdt i det gensidige testamente for ægtefæller med børn, som vi har udarbejdet som et led i denne linies formularservice. Du kan læse mere om testamentet på emne nr. 257.

  3. For det tredie kan længstlevende ikke få boet udleveret til hensidden i uskiftet bo, hvis længstlevende er under konkurs eller hvis det godtgøres, at han eller hun er ude af stand opfylde sine forpligtelser, efterhånden som disse forfalder.

  4. For det fjerde skal skifteretten give tilladelse til hensidden i uskiftet bo, hvis den længstlevende er umyndig, det vil sige mindreårig eller frataget handleevnen i medfør af værgemålslovens § 6, eller hvis den længstlevende har fået beskikket en værge efter værgemålslovens § 5, en samværge efter værgemålslovens § 7 eller en skifteværge efter dødsboskiftelovens § 15.